Thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe
Thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư
Thực phẩm chức năng chất lượng cao

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG NỔI BẬT

Giảm giá!

Hỗ trợ điều trị ung thư

Okinawa Fucoidan 180 viên hộp xanh Nhật Bản

Được xếp hạng 4.80 5 sao
2.690.000 2.250.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.500.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.490.000

Hỗ trợ điều trị ung thư

Kaiko Fucoidan Nhật Bản hộp 120 viên

Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.200.000
Giảm giá!

Hỗ trợ điều trị ung thư

Umi No Shizuku Fucoidan Nhật Bản hộp 120 viên

Được xếp hạng 5.00 5 sao
8.000.000 6.300.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.050.000

Hỗ trợ điều trị ung thư

Viên uống Best Fucoidan Hoa Kỳ 70% 300mg

Được xếp hạng 5.00 5 sao
900.000
New

Hỗ trợ điều trị ung thư

Viên uống Best Agaricus Blazei Hoa Kỳ 90 viên

Được xếp hạng 5.00 5 sao
700.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.800.000
Được xếp hạng 4.50 5 sao
7.800.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
19.800.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
330.000

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Dr.Spi Diabetic hỗ trợ điều trị tiểu đường

Được xếp hạng 5.00 5 sao
365.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
299.000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
395.000

CẨM NANG SỨC KHỎE