Hình thức thanh toán

Quý khách có thể chọn các phương thức thanh toán sau đây:
+ Thanh toán khi nhận hàng (COD)
Đối với hình thức COD, Qúy khách hàng sẽ không phải thanh toán tiền hàng trước. Khi nhân viên giao hàng cho quý khách, quý khách vui lòng nhận hàng và thanh toán tiền hàng cho nhân viên giao hàng. Thanh toán COD chỉ áp dụng cho đơn hàng có giá trị nhỏ hơn 10 triệu đồng. Nếu đơn hàng trên 10 triệu đồng, Qúy khách hàng vui lòng chuyển sang hình thức thanh toán khác.
+ Thanh toán qua tài khoản Ngân Hàng
Qúy khách sẽ thanh toán tiền hàng qua số tài khoản do KENKO cung cấp. Sau khi nhận được tiền hàng, chúng tôi tiến hành đóng gói và giao hàng.